[Rozmiar: 344898 bajtów]

Zagospodarowanie i wzomcnienie skarp - ogród prywatny w Rzeszowie


Naszym zadaniem było zagospodarowanie dużego, przydomowego ogrodu w jednej z dzielnic Rzeszowa. Spora część ogrodu znajdowała się w wykopie, powstałym w trakcie tworzenia półki, na której stanął dom, co wygenerowało powstanie dość sporych skarp usytuowanych na obrzeżach ogrodu. Skarpy z trzech stron otaczały sporą płaską powierzchnię, która świetnie nadawała się na trawnik. Ponieważ skarpy były stosunkowo strome i zakładanie na nich trawnika, było niewskazane, ze względu na trudności w jego późniejszym utrzymaniu zdecydowane zostało, że w całości zostaną one obsadzone, a na płaskiej powierzchni u ich podstawy powstanie trawnik. Ze względu, na fakt, że ogród znajdował się na otwartej powierzchni, aby osłonić wnętrze ogródu szczyt skarp obsadzony został żywopłotem z żywotnika zachodniego Smaragd.

Najstromsze częsći skarp zostały obsadzone roślinami okrywowymi : jałowcami, irgą poziomą i kosodrzewiną oraz częściowo wzmocnione głazami piaskowca. Łagodniejsze części skarp obsadzono grupami krzewów liściatych: tawułami, berberysami, pięciornikami, ognikami i dereniami, a nastepnie wyściólkowano kora sosnową.

Pomiędzy roślinami okrywowymi, a w szczególności wśród głazów wplecione zostały pojedynczo pojedyncze drzewa (świerk, dąb, sosna, metasekwoja, klon palmowy) oraz grupy niedużych iglaków, kolorowych, karłowych krzewów liściastych, traw ozdobnych i wrzosów. W rezultacie uzyskany został efekt urozmaiconej, barwnej kompozycji nawiązujacej do krajobrazu górskiego i ogrodów skalnych, która z trzech stron otacza dużą, prostokątną połać trawnika.