Projektowanie ogrodów

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu projektów zieleni o różnym przeznaczeniu. Projektujemy ogrody przydomowe, zieleńce i parki w miastach, zieleń przy obiektach firmowych, szkołach, przedszkolach, obiektach sakralnych, restauracjach, centrach handlowych oraz innych obiektach użyteczności publicznej. Podczas pracy nad projektem szczególnie istotne są dla nas indywidualne wymagania klienta oraz specyfika obiektu. Dbamy o to aby zaprojektowane przez nas rozwiązania łączyły w sobie wysokie walory estetyczne, orginalność oraz funkcjonalność.

Co zawiera projekt ogrodu?

Ogród przydomowy w okolicach rzeszowa - koncepcja Na przykładzie projektu ogrodu przydomwego przedstawimy Państwu jakie elementy zawiera sporządzony przez nas projekt. Dokumenty podstawowe stanowia trzon opracowania, natomiast dokumenty dodatkowe sporzadzane są w miare potrzeb, lub życzeń klienta.

Dokumenty podstawowe:
 • Koncepcja ogrodu - jest to ogólny opis funkcji i charakteru projektowanego ogrodu, który w ramowy sposób wyjasnia przyjete w projekcie rozwiązania
 • Plan nawierzchni ogrodowych - jest to plan, na którym przedstawiamy elementy powierzchniowe w ogrodzie. Jest to wyjściowy plan, który porzadkuje ogród i informuje Państwa np. gdzie i jakiej wielkosci będzie trawnik, rabata z krzewami, nawierzchnia z kostki brukowej, miejsce na altanę, lub drewutnię, oczko wodne itp. Plan ten pozwala Państwu w szybki sposób zorientować się, jak zostanie zorganizowany i urzadzony ogród. Na etapie projektu plan ten powinien być bardzo dokładnie przemyślany i doprecyzowany, gdyż w decydujacy sposób wpływa na charakter i funkcjonalność przyszłego ogrodu.

 • Projekt ogrodu Rzeszów - plan nasadzeń
 • Plan nasadzń - jest to plan, który koreśla w którym miejscu i w jakiej rozstawie posadzone zostaną poszczególne rośliny. Jest to bardzo ważny dokument, który powinien być dobrze przemyślany, ponieważ dobrze dobrane i rozmieszczone rośliny w największym stopniu decydują nie tylko o urodzie ogrodu, ale również o tym ile pracy będzie wymagać jego utrzymanie. Wybór nieodpowiednich roślin, posadzenie roslin zbyt gęsto, lub zbyt rzadko to jeden z najczęstszych i najtrudniejszych do poprawienia błędów popełnianych podczas zakładania ogrodu.
 • Specyfikacje roślin i materiałów - są to tabelaryczne zestawienia przedstawiajace ile i jakich roślin oraz materiałów będziecie Państwo potrzebowali do założenia ogrodu. Zestawienia te są podstawa do sporządzenia kosztorysu.
 • Dokumenty dodatkowe: Wizualizacja fragmentu ogrodu - Rzeszów
 • Wizualizacje ogrodu - sa to rysunki, lub fotomontaże przedstawiajace Państwu wygląd ogrodu po kilku latach od jego załozenia. Pozwalaja one wyobraźić sobie, jak zmieni się przestrzeń wokół Państwa domu, ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze konkretnych rozwiazań. Rysunki takie sporzadzamy na życzenie klienta. Ich ilość zależy od wielkości ogrodu i stopnia jego komplikacji.
 • Plan systemu nawadniajacego - jest to plan przedstawiajacy rozmieszczenie instalacji automatycznego nawadniania. Przedstawia on przebieg rur zasilających, rozmieszczenie zraszaczy i emiterów oraz rozmieszczenie automatyki sterującej systemem. Plan ten jest sporządzany w przypadku, gdy decydujecie się Państwo na założenie w ogrodzie systemu nawadniajacego. Do planu dołączana zostaje specyfikacja materiałów potrzebnych do montażu systemu.
 • Plany i rysunki elementów małej architektury, ścieżek ogrodowych, murków, elementów wodnych itp. - s.a. to plany i rysunki sporzadzane w miarę potrzeb, jeśli zdecyduja się Państwo na umieszczenie takich obiektów w swoim ogrodzie.
 • Kosztorys inwestorski - jest on sporzadzany, jeśli są Państwo zainteresowani realizacją projektu przez naszą firmę. Zawiera on szacunkowe koszty zakupu roślin, materiałów, robobizny oraz transportu.
 • Jak powstaje projekt ogrodu przydomowego?

  Projekt ogrodu powstaje w kilku etapach. Pierwszy z nich to wizyta na Państwa działce, podczas której wykonujemy jej obmiar oraz wizję lokalną. Na tym etapie przedstawiają Państwo swoje potrzeby jeśli chodzi o ogród, ogólne wytyczne, preferencje, pomysły. Na podstawie zgromadzonych informacji sporzadzamy pierwszą, jeszcze dość ogólną koncepcję urzadzenia ogrodu, którą przedstawiamy Państwu na drugim spotkaniu. Kolejne etapy pracy to uszczegółowianie projektu, korekty, zmiany, które wykonujemy po konsultacji z Państwem na kolejnych spotkaniach. W momencie, gdy wszystkie zagadnienia są ustalone wykonujemy ostateczną wersję projektu, którą Państwo otrzymują.